Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αντικατάσταση εκπροσώπου Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3723/2008

H Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της αποδοχής από τον Υπουργό Οικονομικών της παραίτησης του κ. Δημητρίου Γεωργούτσου από τη θέση του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, ο Υπουργός Οικονομικών αποφάσισε τον ορισμό της κ. Χριστίνας Γ. Ανδρέου ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank, η θητεία της οποίας άρχισε στις 6.3.2015, με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λήγει με τη λήξη συμμετοχής της Eurobank στις διατάξεις του Ν.3723/2008. Το Δ.Σ. της Eurobank στη συνεδρίασή του της 10.3.2015 θα ενσωματώσει τη νέα εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλους αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N.3723/2008.