Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank Equities: Κορυφαία Χρηματιστηριακή στην Ελλάδα για το 2014

Στην κορυφή της κατάταξης των χρηματιστηριακών εταιριών όσον αφορά το μερίδιο αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει η Eurobank Equities για έκτη συνεχή χρονιά. Το 2014 η εταιρία συγκέντρωσε το 17,4% του συνόλου των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας – σύμφωνα με στοιχεία του – αποτελώντας και πάλι την πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων και σημαντικότερων θεσμικών καθώς και 20.000 ιδιωτών επενδυτών.
Η εταιρία, που κατέχει ηγετική θέση στη χρηματιστηριακή αγορά εδώ και 12 χρόνια, προσφέρει πλήρες φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει συναλλαγές σε μετοχές, παράγωγα προϊόντα, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε όλο τον κόσμο. Οι υπηρεσίες της εταιρίας είναι προσβάσιμες μέσω του eurobanktrader, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών, αλλά και πλήθους εξειδικευμένων στελεχών, αποκλειστικά συνδεδεμένων αντιπροσώπων και συνεργαζόμενων Εταιριών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης και Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι γεωγραφικά ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. 
Το 2014 η Eurobank Equities απέσπασε τον τίτλο της Κορυφαίας Χρηματιστηριακής στην Ελλάδα σύμφωνα με την έρευνα EXTEL της Thomson Reuters, ενώ – σύμφωνα με την ίδια έρευνα – η Διεύθυνση Ανάλυσης της εταιρίας ανακηρύχτηκε η καλύτερη στην ελληνική αγορά. Η εν λόγω Διεύθυνση παρέχει ενεργή και συνεχή υποστήριξη σε όλες τις μονάδες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της εταιρίας με εμπεριστατωμένες μελέτες και εκτιμήσεις για 29 εισηγμένες εταιρίες, που αντιστοιχούν στο 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών.  Επίσης, η Διεύθυνση διαθέτει ειδικό τμήμα που καλύπτει τις Διεθνείς Αγορές, ενώ το 2014 ξεκίνησε και η παραγωγή αναφορών σχετικά με τις εκδόσεις ομολόγων ελληνικών εταιριών.
Στηριζόμενες στην πολυετή εμπειρία τους αλλά και τη χρήση τεχνολογίας νέας γενιάς, η Διεύθυνση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της Eurobank Equities (Market Making) - που παρέχει ρευστότητα σε 21 μετοχές και 34 παράγωγα προϊόντα – και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ίδιων Κεφαλαίων (proprietary trading) συνέβαλαν σημαντικά το 2014 στα έσοδα της εταιρίας.
Τέλος, στη λειτουργία της εταιρίας κομβικό ρόλο παίζει ο διαρκής εντοπισμός, μέτρηση και  διαχείριση κινδύνων, την εποπτεία των οποίων έχει αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών.
Η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ με αριθμό αδείας  6/149/12.1.1999 εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.