Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεργασία της BUSINESS EXCHANGES A.E., θυγατρικής της Eurobank, με την Εταιρεία «ΕΛΙΝΟΪΛ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.»

Επιτυχημένη Συνεργασία ΕΛΙΝΟΙΛ& BE BUSINESS EXCHANGES, θυγατρικής εταιρίας της Eurobank, στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες e-AUCTIONS

Η Ελληνική Εταιρία «ΕΛΙΝΟΪΛ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» (« ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.»)επέλεξε την πλατφόρμα e-Marketplace της εταιρίας « ΒΕ Business Exchanges ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (« ΒΕ-BUSINESS EXCHANGES A.E.”), θυγατρικής εταιρίας της Eurobank , για τη διενέργεια «Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» e-AUCTIONS.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. χρησιμοποιεί την πλατφόρμα e-Marketplace, της ΒΕ-BUSINESS EXCHANGES A.E. και μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί επιτυχώς 28 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού των πρατηρίων ελίν. Σε όλους τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, μέσω της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, επιτεύχθηκαν σημαντικές μειώσεις τιμών, σε σχέση με την τιμή έναρξης, η οποία είχε οριστεί από την ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.

Η υπηρεσία διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών και διαπραγματεύσεων

(e-AUCTIONS) απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, σε στρατηγικά ή μη προϊόντα, με το μικρότερο κόστος, αλλά και στις εταιρείες αυτές που επιζητούν ένα επιπλέον κανάλι προώθησης ή εκποίησης των προϊόντων τους, ενώ δεν υπάρχουν περιορισμοί στις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορούν να δημοπρατηθούν ηλεκτρονικά. Η υπηρεσία λειτουργεί χωρίς κανένα απολύτως κόστος επένδυσης σε υλικοτεχνικές υποδομές και με μοναδική προϋπόθεση την ύπαρξη σταθμών εργασίας με πρόσβαση στο Internet.

Η ΕΛΙΝΟΪΛ AE, γνωστότερη ως ελίν, ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί μια από τις δυναμικότερες εταιρείες εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα με πανελλαδικό δίκτυο 560 πρατηρίων. Η μακροβιότερη ελληνική εταιρεία καυσίμων δραστηριοποιείται στο χώρο των πρατηρίων καυσίμων, στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, βιομηχανικών μονάδων και της ποντοπόρου ναυτιλίας με υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα και λιπαντικά, καθώς και στις υπηρεσίες θέρμανσης οικιών και κτιρίων. Με γνώμονα την υπεύθυνη λειτουργία απέναντι στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία, η ΕΛΙΝΟΪΛ αναπτύσσεται παραμένοντας συνεπής στις αρχές της για ήθος, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και κορυφαία ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Η BE Business Exchanges Α.Ε. είναι εταιρεία εξειδικευμένη σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των ευρύτερων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-Business) της Eurobank. Ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την προώθηση διεταιρικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (Β2Β), όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονική τιμολόγηση κ.ά. (αναλυτικά οι υπηρεσίες της αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.be24.gr) και συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.