Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συμφωνία με IFG για χρηματοδότηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους

H Eurobank και το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) υπέγραψαν την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, συμφωνία για την οριστικοποίηση των όρων χορήγησης δανείων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συνολικού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη ενέργεια η Eurobank, χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά την τεχνογνωσία που διαθέτει σε εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και διεθνείς συνεργασίες, αξιοποιεί αμέσως το νεοσύστατο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG), διοχετεύοντας επιπλέον ρευστότητα € 100 εκατ., περίπου, σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις με χαμηλότερο επιτόκιο.

Για το σκοπό αυτό έχουν υπογραφεί δύο ισόποσες συμβάσεις, για κεφάλαια που προέρχονται από το γερμανικό και από το ελληνικό δημόσιο, υπό την διαχείριση της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας KfW και του ΕΤΕΑΝ αντίστοιχα.

Με αυτή τη συμφωνία, η Eurobank επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, δράσεων και προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, ευρύτερα, της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας.