Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανοιχτή Γραμμή

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά την απελευθέρωση των ορίων δανεισμού στην καταναλωτική πίστη, προσφέρει, από 20 Ιουνίου, μια νέα γενιά ανοιχτών δανείων, την «Ανοιχτή Γραμμή».

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά την απελευθέρωση των ορίων δανεισμού στην καταναλωτική πίστη, προσφέρει, από 20 Ιουνίου, μια νέα γενιά ανοιχτών δανείων, την «Ανοιχτή Γραμμή». Με το νέο τύπο καταναλωτικού δανείου ο πελάτης της Eurobank έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει καλύτερα και χωρίς όρια τις συνολικές του ανάγκες και να συζητά με την Τράπεζα εξειδικευμένους και προσωπικούς όρους δανεισμού.
Το νέο πρόγραμμα καταναλωτικής πίστης «Ανοιχτή Γραμμή» επιτρέπει στους πελάτες της Eurobank να αντλούν όσα κεφάλαια χρειάζονται και όταν τα χρειάζονται. Επιπλέον, προγραμματίζοντας τις δανειακές τους ανάγκες και συγκεντρώνοντας τις οφειλές τους στο νέο αυτό πρωτοποριακό πρόγραμμα μπορούν να επιτυγχάνουν σημαντική μείωση του επιτοκίου δανεισμού, αφού το επιτόκιο της «Ανοιχτής Γραμμής» προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του υπολοίπου του δανείου και τη συμπεριφορά του πελάτη. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι ότι ο πελάτης μπορεί να επιλέγει τη χρονική συχνότητα αποπληρωμής του δανείου του, με μηνιαία, διμηνιαία ή τριμηνιαία δόση. Αντιστοίχως, μπορεί να προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλει, το οποίο μπορεί να αναλογεί, αντιστοίχως, στο 1,5%, 3% ή 4,5% του συνολικού δανειακού υπολοίπου. Επιπλέον, η νέα γενιά δανείων «Ανοιχτή Γραμμή», επιβραβεύει τη διάρκεια και την ποιότητα της σχέσης του πελάτη με την Τράπεζα, καθώς προβλέπει τη δυνατότητα επιστροφής ποσού που αντιστοιχεί στο 10% των τόκων ανά εξάμηνο. Τέλος, όσοι πελάτες αποφασίζουν να κλείσουν το πρόγραμμα «Ανοιχτή Γραμμή» έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν ολόκληρο το κεφάλαιο εντός 10 ημερών χωρίς καμία επιβάρυνση τόκων ή εξόδων.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα καταναλωτικής πίστης «Ανοιχτή Γραμμή», παρέχονται στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, στο δίκτυο καταστημάτων «Open 24» καθώς και από το Europhone Banking, στον αριθμό 1144. Οι πελάτες της Eurobank, που ήδη έχουν Ανοιχτό Δάνειο, θα ενημερωθούν για το νέο τους όριο με προσωπική επιστολή.