Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεργασία της BUSINESS EXCHANGES A.E., θυγατρικής της Eurobank, με την MELLON TECHNOLOGIES

Επιτυχημένη Συνεργασία της BUSINESS EXCHANGES A.E., θυγατρικής της Eurobank, με την MELLON TECHNOLOGIES στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης & αρχειοθέτησης

Η Ελληνική Εταιρία Mellon Technologies επέλεξε την εταιρία Business Exchanges Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Eurobank, για την εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης & αρχειοθέτησης ARCHIVING@BE Enterprise Silver Edition.

Πιο συγκεκριμένα, η Mellon Technologies στο εξής θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Information Systems Impact Α.Ε., η οποία συνεργάζεται από το 2011 με την Business Exchanges A.E. με σκοπό την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων, όπως αυτή που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Mellon Technologies.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης & ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων και παραστατικών απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκδίδουν από το ERP της εταιρίας τους τα εν λόγω παραστατικά, να τα διακινούν & να τα αρχειοθετούν ηλεκτρονικά. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την κατάργηση εκτύπωσης, εμφακέλωσης και παραδοσιακής αποστολής του τιμολογίου εγγυημένα και με ασφάλεια.

«Η μετάβαση στη ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί για την Mellon Technologies φυσική συνέχεια της σύγχρονης οργάνωσης που διακρίνει όχι μόνο το λογιστήριο αλλά το σύνολο της οικονομικής διεύθυνσης. Η ταχύτητα και η ακρίβεια στη διαχείριση των συναλλαγών μας είναι κρίσιμης σημασίας, και η λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αρχειοθέτησης ARCHIVING@BE Enterprise Silver Edition θα μας βοηθήσει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση,» σχολίασε ο Παναγιώτης Παντζίκας, Financial Controller της Mellon Technologies.

Η Mellon Technologies είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής με ηγετικό ρόλο στο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του business process management που αφορούν σε οργανισμούς και επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο συναλλαγών, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, δημόσιοι οργανισμοί και ΔΕΚΟ, αλυσίδες λιανικής κ.α. Η Mellon Technologies ιδρύθηκε το 1994 και απασχολεί περισσότερα από 850 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ ο όμιλος που έχει δημιουργήσει διαθέτει παρουσία σε 12 χώρες και ανθρώπινο δυναμικό που εγγίζει τους 3000 εργαζόμενους.

Η Business Exchanges Α.Ε. είναι εταιρεία εξειδικευμένη σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των ευρύτερων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-Business) της Eurobank. Ιδρύθηκε το 2001 με αποστολή την προώθηση διεταιρικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (Β2Β), όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονική τιμολόγηση κ.ά. (αναλυτικά οι υπηρεσίες στην ιστοσελίδα www.be24.gr) και συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.