Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

1o Eurobank Greek Exports Convention

Το σύνολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός εξαγωγικός τομέας και μια σειρά προτάσεων πολιτικής για τη στήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας συζητήθηκαν στο 1ο Eurobank Greek Exports Convention που διοργάνωσε η Eurobank και αποτελεί την πρώτη ενέργεια στο πλαίσιο των «Δεσμεύσεων 2015» που έχει αναλάβει η Τράπεζα για την χρηματοδότηση της οικονομίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου

  • Παρουσιάστηκε μια πολυπρισματική έρευνα για την «Ανταγωνιστικότητα, Εξωστρέφεια, Κίνητρα και Αντικίνητρα για τις ελληνικές εξαγωγές», που εκπονήθηκε από ομάδα οικονομολόγων με επικεφαλής τον δρα Πλάτωνα Μονοκρούσο, Επικεφαλής Οικονομολόγο Ανάλυσης Αγορών της Eurobank.
  • Διοργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότη Μηταράκη, των προέδρων των τριών εξαγωγικών φορέων ΠΣΕ κας Χριστίνας Σακελλαρίδη, ΣΕΒΕ κ. Κυριάκου Λουφάκη και ΣΕΚ κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, καθώς και του γ.γ. του ΣΕΤΕ κ. Γιώργου Βερνίκου.
  • Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας.

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι ενέργειες της Τράπεζας για τη στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων από τον κ. Φωκίωνα Καραβία, Ανώτατο Γενικό Διευθυντή Group Corporate and Investment Banking, Capital Markets & Wealth Management της Eurobank.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Η εθνική στρατηγική προώθησης των εξαγωγών βασίζεται σε τρείς πυλώνες. Πρώτος, ανάγκη διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης, δηλαδή αύξηση του αριθμού των προϊόντων και των εταιριών που εξάγουν. Δεύτερος η προώθηση των εξαγωγών μέσα από την δημιουργία του νέου φορέα εξωστρέφειας και τρίτος η διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου με τον στόχο τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των εξαγωγών κατά 50%, και τη μείωση του διοικητικού κόστους των εξαγωγών κατά 20%. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την καθιέρωση της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας για τις Εξαγωγές (single window) έως το 2015».

Προσφωνώντας τον κ. Φέσσα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου ανέφερε ότι «η στήριξη των εξαγωγικών, εξωστρεφών και καινοτόμων, επιχειρήσεων είναι στην καρδιά της αντίληψής μας για το πώς πρέπει να προχωρήσει η οικονομία και η χώρα από εδώ και πέρα». Ο κ. Μεγάλου υπενθύμισε ότι η Τράπεζα πρόσφατα ανέλαβε τη σειρά πρωτοβουλιών «Δεσμεύσεις 2015» και πρόσθεσε πως «ένα μεγάλο μέρος αυτών των πρωτοβουλιών αφιερώνεται στη στήριξη, την ενίσχυση και την ώθηση σε αυτές τις επιχειρήσεις – κατεξοχήν στους ήδη πελάτες μας, αλλά και σε νέα επιχειρηματικά σχέδια με γερό υπόβαθρο και ξεκάθαρη στόχευση και προοπτική».

Έναν ολοκληρωμένο Οδικό Χάρτη με σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου εξαγωγικού μοντέλου για τη χώρα σκιαγράφησε στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ. O κ. Φέσσας τόνισε ότι στόχος του νέου αυτού μοντέλου, είναι η μεγέθυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλότερης τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας, ενώ ως βασικούς πυλώνες υλοποίησης ανέφερε την Εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, με στόχο τη μεταστροφή στην παραγωγή προϊόντων μεσαίας και άνω τεχνολογίας μέσα από την επένδυση σε R&D, το Επιχειρηματικό περιβάλλον για την άμεση εφαρμογή ενός προγράμματος ταχείας αποκατάστασης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και τις Υπηρεσίες υποστήριξης, με αναβάθμιση των μηχανισμών πληροφόρησης, δικτύωσης και κινητοποίησης των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Ανώτατος Γενικός Διευθυντής Group Corporate and Investment Banking, Capital Markets & Wealth Management της Eurobank, συνόψισε τις ενέργειες της Τράπεζας για τη στήριξη της εξωστρέφειας ως εξής:

  • χρηματοδότηση και πιστώσεις σε 800 εξαγωγικές επιχειρήσεις-πελάτες με νέα κεφάλαια τουλάχιστον 250 εκ. ευρώ για το 2015
  • μείωση του επιτοκίου των μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά 100 μβ ως επιβράβευση των ενήμερων πελατών. Αντίστοιχα, για το στάδιο της προχρηματοδότησης των εξαγωγέων μείωση του επιτοκίου για πιστωτικές γραμμές έναντι απλών παραγγελιών ή έναντι ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων
  • περαιτέρω επένδυση στη διαδικτυακή πύλη Exportgate.gr και περαιτέρω ενίσχυση της υποστήριξής του από την εξειδικευμένη ομάδα «Ask the Experts».

Παρουσιάζοντας την έρευνα για τις ελληνικές εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα, ο δρ. Πλάτων Μονοκρούσος υπογράμμισε ότι ο όρος «Ανταγωνιστικότητα» αποτελεί μία έννοια πολυδιάστατη, η οποία καθορίζεται από την παραγωγικότητα κατά την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας για την δημιουργία αξίας. Η διαπίστωση αυτή τεκμηριώνεται από την παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης των εξαγωγών της Ελλάδας, η οποία επιβεβαιώνει υστέρηση σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, κάποιες εκ των οποίων εισήλθαν σε πρόγραμμα προσαρμογής μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Επίσης, ο Δρ. Μονοκρούσος παρουσίασε ειδική οικονομετρική μελέτη η οποία τεκμηριώνει ότι, πάνω και πλέον από τη διεθνή ζήτηση και την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, μία σειρά άλλων στατιστικά σημαντικών παραγόντων επηρεάζει διαχρονικά την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) κα Χριστίνα Σακελλαρίδη επισήμανε πως «το 1ο Eurobank Greek Exports Convention και η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα για τις προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών αποτύπωσαν την εικόνα της πραγματικής οικονομίας της χώρας και των εξαγωγικών της επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας και τις πραγματικές προκλήσεις για την επόμενη ημέρα της εξωστρέφειας».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης σημείωσε ότι «Η πολιτεία καλείται να λύσει τα χρόνια προβλήματα των εξαγωγέων και είναι καθήκον όλων μας να συνεργαστούμε σε μια συντεταγμένη και συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας στις διεθνείς αγορές».