Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων

Σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης) του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), η Τράπεζα Eurobank ανακοινώνει τις ακόλουθες μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα ισχύουν από

10 Νοεμβρίου 2014:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται κατά 0,05 της μονάδας (5 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο.

Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.

EΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Τα επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων, τα οποία συνδέονται με το Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Eurobank, καθώς και των επιδοτούμενων από τον ΟΕΚ Στεγαστικών Δανείων, τα οποία επίσης συνδέονται με το Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Eurobank, μειώνονται κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης).

Το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού και το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης δανείων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών, μειώνονται κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης)

Σημειώνεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων τα οποία συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν ήδη μειωθεί ακολουθώντας την πρόσφατη μείωση της Ε.Κ.Τ.