Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014 θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 18:00.