Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή επιτοκίων

Σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,10 της μονάδος (10 μονάδες βάσης) του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), η Τράπεζα Eurobank ανακοινώνει τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων κατά 0,09 της μονάδος (9 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο. Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από 1 Αυγούστου 2014.

Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.

Επίσης, ανακοινώνει τη μείωση του Βασικού Επιτοκίου Επαγγελματικού Εξοπλισμού και του Βασικού Επιτοκίου Επαγγελματικής Στέγης δανείων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών, κατά 0,15 της μονάδος (15 μονάδες βάσης), με ισχύ από 1 Αυγούστου 2014.

Σημειώνεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων τα οποία συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν ήδη μειωθεί ακολουθώντας την πρόσφατη μείωση της Ε.Κ.Τ.