Ανακοίνωση | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης αναλαμβάνει από τη 16η Ιουλίου 2014 επικεφαλής του Retail Banking. Ο κ. Καλαντώνης θα είναι επίσης μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας.