Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Bulrgarian Post Bank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bulgarian Post Bank AD (BPB AD), έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις του κ. Vladimir Vladimirov, Προέδρου του ΔΣ και Εκτελεστικού Διευθυντή και της κας Reni Petkova, μέλους του ΔΣ και Εκτελεστικής Διευθυντού της Τράπεζας. Τόσο ο κ. Vladimirov, όσο και η κα Petkova, αποχωρούν από την Τράπεζα μετά από δεκαετή επιτυχημένη δραστηριότητα, προκειμένου να απασχοληθούν σε άλλους επαγγελματικούς χώρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bulgarian Post Bank AD (BPB AD), έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις του κ. Vladimir Vladimirov, Προέδρου του ΔΣ και Εκτελεστικού Διευθυντή και της κας Reni Petkova, μέλους του ΔΣ και Εκτελεστικής Διευθυντού της Τράπεζας. Τόσο ο κ. Vladimirov, όσο και η κα Petkova, αποχωρούν από την Τράπεζα μετά από δεκαετή επιτυχημένη δραστηριότητα, προκειμένου να απασχοληθούν σε άλλους επαγγελματικούς χώρους.
Προσωρινά και μέχρι τον ορισμό νέου Προέδρου του Δ.Σ., τα καθήκοντά του θα εκτελεί ο νυν Αντιπρόεδρος της BPB AD κ. Θεόδωρος Καρακάσης. Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΡΒ AD, τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Διευθυντού της Τράπεζας (Chief Executive Officer και Executive Director), αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Βαρελάς. Ο κ. Βαρελάς έχει μακρά τραπεζική εμπειρία καθώς έχει διατελέσει επί 23 έτη διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικές τράπεζες και συγκεκριμένα στην Εθνική Τράπεζα και την EFG Eurobank Ergasias.
Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές, η American Life Insurance Company (ALICO) και το EFG European Financial Group (EFG Bank Group), που ελέγχουν την πλειοψηφία των μετοχών της BPB AD, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην στρατηγική περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης της Τράπεζας. Ήδη, από το 1998, που ιδιωτικοποιήθηκε, η BPB AD αναπτύσσεται ταχύτατα και έχει ιδιαίτερα επιτυχημένη δραστηριότητα στους τομείς της διαχείρισης διαθεσίμων και συναλλάγματος (Treasury) όπου έχει αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στην εγχώρια αγορά χρήματος. Επίσης έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στους τομείς της επιχειρηματικής πίστης και των χορηγήσεων σε ιδιώτες πελάτες. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού της.