Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση ομολόγου σε ευρώ ύψους 500 εκατ. ευρώ

Η Eurobank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους (senior unsecured bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας.

Το ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου, τετραετούς διάρκειας και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 4,25%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,55.

Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές μέσα σε λίγες ώρες. Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές επενδυτικό κοινό με συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 13 χώρες.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο) κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca και Nomura.