Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόγραμμα Εκδόσεων Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Στη σύσταση Προγράμματος Εκδόσεων Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ECP, Euro Commercial Paper), προχώρησε η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Το πρόγραμμα αυτό δίνει ευρείες δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών άντλησης βραχυπροθέσμων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση τρεχουσών δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Στη σύσταση Προγράμματος Εκδόσεων Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ECP, Euro Commercial Paper), προχώρησε η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Το πρόγραμμα αυτό δίνει ευρείες δυνατότητες διαφοροποίησης των πηγών άντλησης βραχυπροθέσμων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση τρεχουσών δραστηριοτήτων της Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι η EFG Eurobank Ergasias είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που προχωρά στη σύσταση Προγράμματος Εκδόσεων Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων το οποίο συμπληρώνει το ήδη υπάρχον πρόγραμμα ΕΜΤΝ (European Medium Term Note) που αξιοποιείται για την άντληση κεφαλαίων σε μακροχρόνια βάση. Εκδότης του Προγράμματος είναι η EFG Hellas Plc, θυγατρική της Τράπεζας με έδρα το Λονδίνο ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Deutsche Bank, ο γερμανικός όμιλος ανέλαβε το ρόλο του διοργανωτή του Προγράμματος. Διαπραγματευτές του Προγράμματος έχουν ορισθεί η Deutsche Bank, η EFG Eurobank Ergasias και η Goldman Sachs.
Το πρόγραμμα έχει συσταθεί για εκδόσεις μέχρι 500 εκατ. Ευρώ. Η διάρκεια της κάθε έκδοσης κυμαίνεται από 1 ημέρα έως ένα έτος.