Ορισμός νέου Γενικού Διευθυντή - Αναμόρφωση της Εκτελεστικής Επιτροπής | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ορισμός νέου Γενικού Διευθυντή - Αναμόρφωση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κ. Χριστίνα Θεοφιλίδη ορίζεται Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, Επικεφαλής στο Household Lending Business. Παράλληλα θα ορισθεί και Διευθύνουσα Σύμβουλος της θυγατρικής εταιρείας της Τράπεζας «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Ανώνυμη Εταιρεία».