Οικονομικά Αποτελέσματα 2013 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου και Παρουσίαση προς τους Αναλυτές και το Επενδυτικό Κοινό, των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Χρηματιστηρίων – Χρηματιστήριο Αθηνών (http://www.helex.gr). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014.-