Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δίμηνη αναστολή καταβολής των δόσεων δανείων για τους σεισμόπληκτους
Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι οι τράπεζες μέλη της θα συνδράμουν ενεργά τις τοπικές κοινωνίες στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη μετά τους πρόσφατους σεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες αποφάσισαν να παρασχεθεί δίμηνη (από την 27η Ιανουαρίου) αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου και τόκων των πάσης φύσεως δανείων για το σύνολο των πιστούχων (δανειοληπτών και εγγυητών), οι οποίοι: 

  • είναι ήδη πελάτες των τοπικών καταστημάτων τους, ή
  • κατοικούν μόνιμα, ή έχουν την έδρα τους, εκεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα τοπικά καταστήματα από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014.