Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Υπεύθυνες δηλώσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της, ενημερώνει ότι οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2, παρ. 2α του ν.4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.