Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νομική Συγχώνευση Eurobank με Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει τα εξής:

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2013, η νομική συγχώνευση με απορρόφηση από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» της τραπεζικής εταιρείας «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.», με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ' αριθμ. K2–7651/27.12.2013 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση αυτή.

Με σεβασμό προς την πελατεία του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και τη μακρόχρονη ιστορία του Ιδρύματος, η οποία είναι συνυφασμένη με την έννοια της αποταμίευσης στη χώρα μας, η Eurobank διατηρεί το δίκτυο καταστημάτων του ως διακριτό δίκτυο υπό το εμπορικό σήμα Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.