Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απάντηση στο από 20 Δεκεμβρίου 2013 ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση του από 20 Δεκεμβρίου 2013 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (Τράπεζα) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Κατόπιν της από 14/11/2013 ανακοίνωσής της, η Τράπεζα, από κοινού με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους, προετοιμάζεται για την υλοποίηση της ανακοινωθείσας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Όπως σημειώνεται στην εν λόγω ανακοίνωση, το τελικό ποσό της αύξησης θα καθοριστεί από την Eurobank και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό ουδεμία συζήτηση έχει υπάρξει σχετικά με την διαμόρφωση της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Ενόψει της σχεδιαζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 9 με 20 Δεκεμβρίου 2013, παρουσίαση της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2013 του Ομίλου, σε αναλυτές, εκπροσώπους τραπεζών και σε θεσμικούς επενδυτές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η οποία δημοσιοποιήθηκε με τα μέσα που προβλέπονται στη νομοθεσία. Η Τράπεζα θα δημοσιοποιεί με τα ίδια μέσα κάθε περαιτέρω σημαντική μεταβολή ή εξέλιξη, που αφορά στην σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αμέσως μετά την επέλευση αυτής της μεταβολής ή εξέλιξης.