Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση Επιτοκίων

Σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,25 της μονάδος του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Τράπεζα Eurobank ανακοινώνει την μείωση των επιτοκίων καταθέσεων κατά 0,06 της μονάδος ( 6 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο.

Η αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων τα οποία συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν ήδη μειωθεί ακολουθώντας την πρόσφατη μείωση της ΕΚΤ.

Τα νέα επιτόκια καταθέσεων θα ισχύσουν από 1 Ιανουαρίου 2014.