Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διακρίσεις 2013

Πολλαπλές διακρίσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών για τις υπηρεσίες Private Banking, Συναλλακτικής Τραπεζικής, Θεματοφυλακής και Διεθνών Πληρωμών πέτυχαν οι αντίστοιχες μονάδες της Eurobank στη διάρκεια του 2013 με βραβεύσεις από τα κορυφαία διεθνή εξειδικευμένα περιοδικά του χρηματοπιστωτικού χώρου.

Αναλυτικότερα, το Private Banking της Eurobank διακρίθηκε ως Best Private Bank in Greece από το διεθνές περιοδικό World Finance για το 2013. Πρόκειται για την όγδοη διάκριση στα τελευταία εννιά χρόνια που λαμβάνει το Private Banking της Eurobank ως Best Private Bank in Greece από τα διεθνή περιοδικά Euromoney και World Finance. Η βράβευση αποτελεί επιβεβαίωση για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει το Private Banking της Eurobank διατηρώντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Private Banking της Eurobank έλαβε φέτος από το φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV Hellas (100% θυγατρική της TUV Nord Group), πιστοποίηση για τη διαχείριση της ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008.

Επίσης η Eurobank αναδείχθηκε Καλύτερη Τράπεζα για τρίτη συνεχή χρονιά στον τομέα παροχής υπηρεσιών Cash Management σε εταιρικούς και ναυτιλιακούς πελάτες στην Ελλάδα (Best Domestic Cash Manager in Greece) από το διεθνές περιοδικό Euromoney.Οι υπηρεσίες Cash Management της Eurobank βρέθηκαν στην πρώτη θέση όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών αλλά και των διεθνών τραπεζικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η επιλογή της τράπεζας γίνεται από τους ίδιους τους εταιρικούς πελάτες. Ειδικότερα, η έρευνα διεξήχθη με την αποστολή ερωτηματολογίου απευθείας από το Euromoney σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες καλύπτοντας τα θέματα της πληρότητας και του επίπεδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης των πελατών, του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνολογικής πλατφόρμας.

Επιπλέον, η Eurobank αναδείχθηκε καλύτερη τράπεζα υπηρεσιών e-Banking για εταιρείες στην Ελλάδα για το 2013 (Best Corporate/Institutional Internet Bank in Greece 2013) για πέμπτη χρονιά από το περιοδικό Global Finance.

Ακόμη, το εξειδικευμένο διεθνές περιοδικό Global Finance ανακήρυξε τη Eurobank, για άλλη μια χρονιά, ως τον Κορυφαίο Θεματοφύλακα στην Ελλάδα για το 2013. Αντίστοιχα και το διεθνές περιοδικό Global Custodian ανακήρυξε τη Eurobank, για άλλη μια χρονιά, ως Κορυφαίο Θεματοφύλακα (Top Rated) στην Ελλάδα για το 2013. Ειδικά για το περιοδικό Global Custodian η αξιολόγηση της τράπεζας γίνεται από τους ίδιους τους θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καλύπτει την πληρότητα και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού, την εξυπηρέτηση και την τεχνολογική υποδομή. Πρόκειται για την όγδοη συνεχόμενη χρονιάπου οι θεσμικοί επενδυτές κατατάσσουν τη Eurobank στην κορυφή των Υπηρεσιών Θεματοφυλακής στην Ελλάδα μεταξύ των άλλων ελληνικών αλλά και διεθνών τραπεζικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην χώρα, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αλλά και στη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των διεθνών και Ελλήνων θεσμικών και ιδιωτών πελατών. Επιπλέον η Eurobank έλαβε φέτος για 2η συνεχόμενη χρονιά τη διεθνή βράβευση Citi Performance Excellence Award for global electronic payments leadership and excellence in 2012για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διεθνών ηλεκτρονικών πληρωμών που πληρούν αυστηρά κριτήρια ακρίβειας (STP) και την κατατάσσουν στις κορυφαίες τράπεζες σε διεθνές επίπεδο όπως επίσης και τη βράβευση από την Deutsche Bank με το Straight-Through Processing (STP) Excellence Award για τις διεθνείς ηλεκτρονικές πληρωμές σε ευρώ και δολάριο ΗΠΑ.

Οι παραπάνω διακρίσεις αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που η Eurobank προσφέρει στους πελάτες της για την κάλυψη των αναγκών τους σε κρίσιμους τομείς._