Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

BANC POST

Τον πλειοψηφικό έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής BANC POST αποκτά η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (EUROBANK). Μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας η EUROBANK αποκτά το 17% των μετοχών που κατείχε η πορτογαλική BANCO BPI S.A.

Τον πλειοψηφικό έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής BANC POST αποκτά η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (EUROBANK). Μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας η EUROBANK αποκτά το 17% των μετοχών που κατείχε η πορτογαλική BANCO BPI S.A. (BBPI) στην BANC POST της Ρουμανίας. Με τον τρόπο αυτό η EUROBANK θα κατέχει το 53,25% του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής BANC POST S.A.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η EUROBANK έχει τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αυτού σε 62% βάσει του πρόσθετου δικαιώματος να αποκτήσει και τις μετοχές της BANC POST που σήμερα κατέχει η εταιρεία General Electric Capital Corp.Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της EUROBANK για την περαιτέρω διείσδυσή της στην Ρουμανική αγορά και για την ταχύτερη ανάπτυξη της BANC POST. Η νέα μετοχική σύνθεση της BANC POST επιτρέπει στην EUROBANK να επιταχύνει την αναδιοργάνωση την οποία έχει ήδη ξεκινήσει και να την καθιερώσει ως έναν από τους κύριους παροχείς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η EUROBANK έχει προχωρήσει σε αριθμό ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση, με κύρια την επιλογή και εφαρμογή νέου Συστήματος Τεχνολογίας, τη δημιουργία και διάθεση καινοτόμων προϊόντων απευθυνόμενα στις νέες και αυξημένες ανάγκες της ρουμανικής αγοράς και τέλος, την ενδυνάμωση της ομάδας Διοίκησης της τράπεζας.
Η ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής τελεί υπό τις απαραίτητες εγκρίσεις των Εποπτικών Αρχών.