Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δράση ΤΕΠΙΧ-Εξωστρέφεια

Περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις
συμμετέχουν στη Δράση «ΤΕΠΙΧ - Εξωστρέφεια»
συνολικού ύψους €140 εκατ, που υλοποιείται αποκλειστικά από τη Eurobank.

Περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση ή βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης της πρότασής τους, επωφελούμενες από τους προνομιακούς όρους χρηματοδότησης του Προγράμματος «ΤΕΠΙΧ - Εξωστρέφεια» το οποίο υλοποιείται αποκλειστικά από τη Eurobank.

Με συνολικό κεφάλαιο €140 εκατ. το πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ - Εξωστρέφεια» χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια ή/και κεφάλαιο κίνησης που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων με την επέκτασή τους σε νέες διεθνείς αγορές,

Τα στελέχη των εξειδικευμένων διευθύνσεων της Τράπεζας Eurobank έχουν υλοποιήσει μεγάλο αριθμό επαφών με επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα για την υποκίνηση της κατάθεσης σχεδίων χρηματοδότησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, που απασχολούν (οι ίδιες και οι όμιλοι στους οποίους ενδεχομένως ανήκουν) έως 250 εργαζομένους. Το ύψος του κάθε δανείου κυμαίνεται από 50.000 έως 500.000 ευρώ, ενώ το επιτόκιο δανεισμού, λόγω της συμμετοχής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερο από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (από 5 έως 10 έτη).

Μέσα από το πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ - Εξωστρέφεια» που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση τόσο για κεφάλαιο κίνησης (για δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας τους) όσο και για επενδυτικά σχέδια και δαπάνες σχετικά με την αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση διαδικασιών, διασφάλιση ποιότητας και προτυποποίησης, προβολή σε αγορές - στόχους, αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.α.

Η Τράπεζα Eurobank υλοποιεί πληθώρα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς για τη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, συνολικού ύψους άνω των € 500 εκατομμυρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης «ΤΕΠΙΧ - Εξωστρέφεια» επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη στα Επιχειρηματικά Κέντρα (Business Centres) της Eurobank ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.eurobank.gr/CorporateBanking/ETEAN