Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόγραμμα JEREMIE

Ένα ιδιαίτερα προνομιακό χρηματοδοτικό προϊόν θέτει η Eurobank στη διάθεση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF).

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα JEREMIE περιλαμβάνει μία σειρά από προνομιακούς όρους για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση, όπως:

  • Ιδιαίτερα χαμηλά τελικά επιτόκια από 2,8% έως 3,9%, ανάλογα με την παρεχόμενη εξασφάλιση, ως αποτέλεσμα της άτοκης χρηματοδότησης του 50% του ποσού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και της ανταγωνιστικής τιμολόγησης του υπολοίπου ποσού από την Eurobank.
  • Υψηλά ποσά χρηματοδότησης έως 500.000€ τόσο για Κεφάλαιο Κίνησης, όσο και για Επενδύσεις σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και άυλα πάγια
  • Μεγάλη διάρκεια χρηματοδότησης μέχρι τα 10 έτη
  • Ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης για την ταχύτερη εκταμίευση των δανείων.

Επιπλέον, η Τράπεζα μέσω των εξειδικευμένων Επαγγελματικών της Συμβούλων σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου της, παρέχει στους πελάτες της αποκλειστική συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο για το νέο πρόγραμμα, όσο και για τα υπόλοιπα προνομιακά προγράμματα που η Τράπεζα παρέχει σε συνεργασία με Κρατικούς και Κοινοτικούς Φορείς, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα JEREMIE αλλά και τα υπόλοιπα προνομιακά προγράμματα της Τράπεζας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου Eurobank, καθώς και στο www.eurobank.gr.