Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

The Banker

“Τράπεζα της Χρονιάς” για την Ελλάδα, ανακήρυξε την EFG Eurobank Ergasias το διεθνούς κύρους μηναίο εξειδικευμένο περιοδικό THE BANKER το οποίο ανήκει στον Όμιλο Financial Times. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού που έχει καθιερώσει για την ανακήρυξη του πλέον επιτυχημένου και αποτελεσματικού τραπεζικού οργανισμού κάθε χώρας. Στόχος του θεσμού είναι η ανάδειξη των τραπεζικών οργανισμών που πρωτοπορούν σε ποιότητα, δυναμισμό και καινοτομία στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται δε ότι η διάκριση δεν απονέμεται μόνο για την επιτυχημένη πορεία της βραβευθείσας τράπεζας κατά το τρέχον έτος αλλά αφορά και την ικανότητά της να διασφαλίσει κυρίαρχο ρόλο και στο μέλλον.

“Τράπεζα της Χρονιάς” για την Ελλάδα, ανακήρυξε την EFG Eurobank Ergasias το διεθνούς κύρους μηναίο εξειδικευμένο περιοδικό THE BANKER το οποίο ανήκει στον Όμιλο Financial Times. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού που έχει καθιερώσει για την ανακήρυξη του πλέον επιτυχημένου και αποτελεσματικού τραπεζικού οργανισμού κάθε χώρας. Στόχος του θεσμού είναι η ανάδειξη των τραπεζικών οργανισμών που πρωτοπορούν σε ποιότητα, δυναμισμό και καινοτομία στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται δε ότι η διάκριση δεν απονέμεται μόνο για την επιτυχημένη πορεία της βραβευθείσας τράπεζας κατά το τρέχον έτος αλλά αφορά και την ικανότητά της να διασφαλίσει κυρίαρχο ρόλο και στο μέλλον.
Αναφερόμενο στη διάκριση της EFG Eurobank Ergasias, το THE BANKER επισημαίνει:“H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ήταν στην πρωτοπορία της προσπάθειας που καταβλήθηκε από τις ελληνικές τράπεζες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ένταξη της Ελλάδος στην ζώνη ευρώ. Όλες οι τράπεζες προσπάθησαν να επεκταθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες, στη βάση μιας στρατηγικής εξαγορών και συμμαχιών προκειμένου να εκμεταλλευθούν πλήρως τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές. Καμμιά όμως δεν υλοποίησε αυτή τη στρατηγική πιό αποτελεσματικά από την EFG Eurobank Ergasias η οποία συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση της EFG Eurobank και της Τράπεζας Εργασίας. Η συγχώνευση αυτή ακολούθησε την εξαγορά της Τράπεζας Αθηνών και της Τράπεζας Κρήτης από την EFG Eurobank, η οποία έτσι, δημιούργησε τον δεύτερο μεγαλύτερο ελληνικό ιδιωτικό τραπεζικό όμιλο».Ειδικότερα, τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται και διακρίνεται η καλύτερη τράπεζα για τη κάθε χώρα, είναι μεταξύ άλλων, οι ρυθμοί ανάπτυξης και η αποδοτικότητά της με βάση την κεφαλαιακή επάρκεια και την ποιότητα του ενεργητικού, η τεχνολογική υποδομή και η συμβολή της στην αύξηση των μεριδίων αγοράς, η αποτελεσματικότητα της οργανωτικής και λειτουργικής της διάρθρωσης καθώς και ευρύτερα η στρατηγική της για την δημιουργία προϋποθέσεων ισχυρής μελλοντικής ανάπτυξης.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λονδίνο και στην οποία παρευρέθησαν πρόεδροι και διοικητές μεγάλων διεθνών τραπεζικών οργανισμών.