Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων

Μείωση Επιτοκίων

H Τράπεζα Eurobank ανακοινώνει την μείωση των επιτοκίων της ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

I. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Το βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κινήσεως μειώνεται κατά 0,25 της μονάδος

II. ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

  • Μειώνονται τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών κατά 0,25 της μονάδος

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

  • Τα επιτόκια των λογαριασμών Ιδιωτών Τρεχούμενων και Ταμιευτηρίου, καθώς και των λογαριασμών Όψεως Επαγγελματιών μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 0,08 της μονάδος.
  • Τα επιτόκια των λογαριασμών Όψεως των Επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητα.

Η μείωση των επιτοκίων Χορηγήσεων θα ισχύσει από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, ενώ τα νέα επιτόκια Καταθέσεων θα ισχύσουν με την ολοκλήρωση του ημερολογιακού μηνός, από 30 Σεπτεμβρίου 2013.