Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Επιτόκια

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, προσαρμόζει τα επιτόκιά της σε ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, προσαρμόζει τα επιτόκιά της σε ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου και διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τα επιτόκια του λογαριασμού καταθέσεων ΝΕΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ μειώνονται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώνονται, ανάλογα με το ύψος του ημερήσιου διαθεσίμου υπολοίπου, από 2,25% έως 3,50%.
  • Τα επιτόκια των άλλων λογαριασμών καταθέσεων μειώνονται επίσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώνονται, ανάλογα με το ύψος του ημερήσιου διαθεσίμου υπολοίπου, από 1,75% έως 2,25%.
  • Το βασικό επιτόκιο χορήγησης κεφαλαίου κίνησης της επαγγελματικής πίστης μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώνεται σε 8,25%.

    Τα επιτόκια στις άλλες κατηγορίες προιόντων της Τράπεζας παραμένουν αμετάβλητα.

  •