Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνάντηση του Προέδρου της Ρουμανίας κ. Ίον Ιλιέσκου με τον κύριο Νανόπουλο

Την ανάπτυξη των Ελληνο-Ρουμανικών οικονομικών σχέσεων και τη συμβολή στην επίτευξη του στόχου αυτού, τόσο της EFG Eurobank Ergasias όσο και ευρύτερα του Ομίλου Λάτση, συζήτησαν κατά τη συνάντησή τους (χθες, 1η Ιουλίου 2003) στο Βουκουρέστι, ο Πρόεδρος της Ρουμανίας κ. Ιον Ιλιέσκου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος, που εσυνοδεύετο από τους κ.κ. Β. Μπαλλή, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, D. Watson, Σύμβουλο Διοίκησης και Ι. Πεχλιβανίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Banc Post.

Την ανάπτυξη των Ελληνο-Ρουμανικών οικονομικών σχέσεων και τη συμβολή στην επίτευξη του στόχου αυτού, τόσο της EFG Eurobank Ergasias όσο και ευρύτερα του Ομίλου Λάτση, συζήτησαν κατά τη συνάντησή τους (χθες, 1η Ιουλίου 2003) στο Βουκουρέστι, ο Πρόεδρος της Ρουμανίας κ. Ιον Ιλιέσκου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος, που εσυνοδεύετο από τους κ.κ. Β. Μπαλλή, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, D. Watson, Σύμβουλο Διοίκησης και Ι. Πεχλιβανίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Banc Post.
Διαπιστώθηκε ότι σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία σε διαφόρους τομείς, κυρίως δε στον πιστωτικό χώρο. Τόσο ο Πρόεδρος Ιλιέσκου όσο και ο κ. Νανόπουλος επεσήμαναν ότι η δρομολογημένη ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σηματοδοτήσει σημαντικές θετικές εξελίξεις στην οικονομία της χώρας και επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα στηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ρουμανική κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή.
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ιλιέσκου τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ρουμανίας το οποίο αποτελεί το μέσο υλοποίησης και υποστήριξης έργων εθνικής εμβέλειας. Παράλληλα, ο κ. Νανόπουλος ανέλυσε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Eurobank για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της Banc Post σε μία σύγχρονη τράπεζα που παρέχει ποιοτικά και πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στη αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της ρουμανικής οικονομίας. Αυτά, σε συνδυασμό με την πρόσφατη ενίσχυση της παρουσίας της Eurobank η οποία ελέγχει πλέον το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ρουμανικής τράπεζας Banc Post.