Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δέκα χρόνια ηγετικής παρουσίας της Eurobank Equities στη Χρηματιστηριακή Αγορά

Η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ διατηρεί την ηγετική της παρουσία στον χρηματιστηριακό χώρο, την τελευταία δεκαετία, καταλαμβάνοντας και το 2012 την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 16,1%. Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό δίκτυο στην Ελλάδα με 20.000 ενεργούς ιδιώτες πελάτες.

Κομβικό ρόλο στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών της εταιρίας διατηρεί το eurobanktrader.gr, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών της Eurobank Equities, η οποία χρησιμοποιείται από 2000 και πλέον ενεργούς πελάτες επιτρέποντάς τους να έχουν ζωντανή πρόσβαση στα χαρτοφυλάκιά τους, να εκτελούν τις συναλλαγές τους στα σημαντικότερα χρηματιστήρια του κόσμου, και να κάνουν χρήση έξυπνων επενδυτικών εφαρμογών και εργαλείων τεχνικής ανάλυσης.

Η Eurobank Equities αποτελεί την πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού και βασική επιλογή των κυριότερων Ελλήνων θεσμικών πελατών για τις χρηματιστηριακές τους συναλλαγές στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Η εταιρεία συνδυάζει την υποδομή για την παροχή άρτιων, καινοτόμων και εξατομικευμένων ποιοτικών υπηρεσιών, τις δυνατότητες διασύνδεσης με τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς μεθόδους διόδευσης χρηματιστηριακών εντολών, έχοντας τη διαρκή υποστήριξη από το έμπειρο τμήμα Ανάλυσης.

Το Τμήμα Διεθνών Αγορών καλύπτει το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον των πελατών της εταιρίας για μετοχές που διαπραγματεύονται στα σημαντικότερα διεθνή χρηματιστήρια, υποστηριζόμενο από εξειδικευμένη ομάδα χρηματιστηριακών αναλυτών. Ταυτόχρονα, η εταιρία καλύπτει συναλλαγές σε ελληνικά και ξένα παράγωγα, καθώς επίσης και συναλλαγές σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια διεθνών επενδυτικών οίκων.

Εξαιρετικά σημαντική είναι η συνεισφορά της Διεύθυνσης Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Making) διαχρονικά, η οποία παρέχει ρευστότητα σε 17 μετοχές και 31 παράγωγα προϊόντα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία τελευταίας γενιάς και συσσωρευμένη εμπειρία ετών, καθώς και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ίδιων Κεφαλαίων (proprietary trading) στην κερδοφορία της εταιρίας.

Η Διεύθυνση Ανάλυσης παρέχει ενεργή και συνεχή υποστήριξη σε όλους τους τομείς παροχής επενδυτικών χρηματιστηριακών υπηρεσιών της εταιρίας με εμπεριστατωμένες και λεπτομερείς μελέτες και εκτιμήσεις, καλύπτοντας το 80% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με αναλύσεις 40 εισηγμένων εταιριών. Σημειώνεται ότι το 2012 η Διεύθυνση Ανάλυσης διακρίθηκε στην ετήσια έρευνα Extel της Thomson Reuters καταλαμβάνοντας τη 2η καλύτερη θέση μεταξύ των τμημάτων ανάλυσης.

Στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, η Eurobank Equities το 2012 ολοκλήρωσε σημαντικές συναλλαγές και προετοίμασε την ιδιωτικοποίηση των κρατικών λαχείων όπου ενήργησε, από κοινού με την Credit Suisse, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Επιπλέον, το 2012 συνεχίστηκαν και επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και των Περιφερειακών Αεροδρομίων στις οποίες η Eurobank Equities λειτουργεί ως σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ. Τέλος, στον ιδιωτικό τομέα ανέλαβε τη χρονιά που πέρασε, πλήθος αναδιαρθρώσεων από σημαντικές εταιρείες οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2013, ενώ εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία αποεπένδυσης της Αγροτικής Τράπεζας από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η οποία επαναλήφθηκε εντός του 2012.