Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

"e-nnovation 2012"

Φωτογραφία 1
Από αριστερά προς τα δεξιά:
Αναστάσιος Χονδρογιάννης, Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία Νέας Γεννιάς, Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Κοσμήτορας Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σταύρος Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής ομίλου Eurobank, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος, Πρύτανης ΟΠΑ και Χάρης Θεοχάρης, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Φωτογραφία 2Η νικητήρια ομάδα αποτελούμενη από τους Ευάγγελο Αλμπανίδη, Δημήτρη Ντέμπο και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, παρέλαβε το βραβείο της από τους κ.κ. Χάρη Θεοχάρη, Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και Σταύρο Ιωάννου, Γενικό Διευθυντή του ομίλου Eurobank.Αριστερά, διακρίνεται ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργος Δουκίδης.