Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεργασία με Ε.Τ.Ε.Α.Ν

Σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για την ελληνική οικονομία, κατά την οποία χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν καθημερινό αγώνα για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της ύφεσης και της περιορισμένης ρευστότητας, η Eurobank συνεχίζει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται για τη στήριξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την Πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank υπέγραψεσύμβαση συνεργασίας με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) για την υλοποίηση του προγράμματος «Παροχή Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπέρ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, να αξιοποιήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ ώστε να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους με τη χρήση των εγγυητικών επιστολών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η παροχή ρευστότητας είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών στις συναλλαγές τους και αφορά τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα στηρίζοντας σταθερά και στρατηγικά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος, εντάσσοντας και συνδυάζοντάς το με τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank δραστηριοποιείται ήδη από αρκετά χρόνια στο χώρο της αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό έχει, μεταξύ άλλων, λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με πόρους ΕΣΠΑ, έχει συμμετάσχει ουσιαστικά και αποτελεσματικά και στις τρεις φάσεις του ΤΕΜΠΜΕ, συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», έχει αναλάβει αποκλειστικά την υλοποίηση της Δράσης «Εξωστρέφεια» σε όλη την Ελλάδα και εφαρμόζει την Πρωτοβουλία Jessica στην Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Με τη συμμετοχή της σε αυτό το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ, η Eurobank συνεχίζει με συνέπεια την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων που, χρησιμοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, αποσκοπούν στην κινητοποίηση και αξιοποίηση πρόσθετων τραπεζικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, ευρύτερα, της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων της Eurobank σε όλη την Ελλάδα και να συμβουλεύονται τα εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας για όλα τα απαραίτητα βήματα ένταξής τους στο εν λόγω πρόγραμμα.