Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων από την EFG Eurobank Ergasias

Μείωση επιτοκίων από την EFG Eurobank Ergasias

Σε συνέχεια της μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχωρά από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2000, σε μείωση επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων ως εξής. Επιχειρηματική Πίστη Βασικό επιτόκιο Επιχειρηματικών Δανείων: 10,50% (από 11,75%) Στεγαστική Πίστη · Κυμαινόμενο: 10,50% (από 11%) · Νέο Bonus Κυμαινόμενο σε δραχμές: 9% (από 9,50%) Επαγγελματική Πίστη · Βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης Επαγγελματιών: 11,75% (από 12,50%) · Βασικό επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού: 10,75% (από 11,75%) · Βασικό επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης Επαγγελματιών (ατομικές): 9,50% (από 10,50%) · Βασικό επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης Εταιριών: 10,50% (από 11,50%) Το επιτόκιο καταθέσεων Ταμιευτηρίου διαμορφώνεται στο 4,75% από 5,50%. Τα άλλα επιτόκια της Τράπεζας παραμένουν αμετάβλητα.