Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τοποθέτηση Δ. Πολίτη, Εκπροσώπου της EUROBANK EFG, στην Ε.Γ.Σ της ALPHA BANK

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Bank, με αντικείμενο την πρόταση ανάκλησης της συμφωνίας συγχώνευσης με την Eurobank EFG, παρέστη ως εκπρόσωπος της Eurobank ο κ. Δημήτρης Πολίτης, γενικός διευθυντής του Τομέα Στρατηγικής & Επενδύσεων του Ομίλου Eurobank EFG. Ο κ. Πολίτης έλαβε το λόγο και μεταξύ άλλων ανέφερε προς τους μετόχους της Alpha Bank:

«Η Eurobank έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια τις οικονομικές και νομικές αντιρρήσεις της σε αυτήν τη μονομερή αναστροφή της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο Τραπεζών, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και τις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά τα περί μεταβολής των οικονομικών και λοιπών δεδομένων, οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς και επιβαρύνουν αναλογικά το σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Σε καμία δε περίπτωση, η μεταβολή των συνθηκών δεν επηρέασε δυσανάλογα την Alpha Bank ή την Eurobank.

Σε κάθε περίπτωση, σ’ ένα τόσο ρευστό περιβάλλον όπως το σημερινό, με βάση ένα τέτοιο επιχείρημα, αυτό δηλαδή της μεταβολής των συνθηκών, δεν θα έπρεπε να τηρείται και να υλοποιείται καμία επιχειρηματική συμφωνία.

Επί της ουσίας, η ματαίωση της συγχώνευσης οδηγεί σε απώλεια σημαντικών συνεργειών που, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Alpha Bank και της Eurobank με τη συνδρομή του κοινού εξωτερικού συμβούλου, θα ανέρχονται σε €750-800 εκ. ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε €4 δισ. περίπου καθαρή παρούσα αξία. Οι ωφέλειες αυτές αμβλύνουν την επιβάρυνση από το PSI, η οποία ανέρχεται σε €5,8 δισ. προ φόρων για την Eurobank και €4,8 δισ. για την Alpha Bank. Επομένως, οι Μέτοχοι της Alpha Bank (όπως άλλωστε και της Eurobank), θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση από οικονομικής απόψεως εάν πραγματοποιηθεί η συγχώνευση, παρά εάν η κάθε τράπεζα πορευθεί μόνη της.

Σε κάθε περίπτωση, η ματαίωση μιας συγχώνευσης αυτής της εμβέλειας, είναι ασύμβατη με την επιδιωκόμενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση του ιδιωτικού του χαρακτήρα. Ευρύτερα δε, αντιστρατεύεται τη συνολική προσπάθεια για επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την έξοδο της Χώρας από την κρίση.»