Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την πώληση της Polbank EFG

Η Eurobank EFG μεταβίβασε σήμερα το 70% της Polbank EFG (πολωνική θυγατρική της εταιρεία) στην Raiffeisen Bank International (RBI), αφού έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Πολωνική Ρυθμιστική Αρχή για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (KNF). Από σήμερα, η Polbank EFG και η RBI Poland (Πολωνική θυγατρική τράπεζα της RBI) ενοποιούνται λειτουργικά και όταν συγχωνευτούν θα συγκροτούν μία ενιαία τράπεζα με την επωνυμία Raiffeisen Polbank.
Η πώληση του μεριδίου της Eurobank στην Polbank έχει ήδη ενισχύσει τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά της κατά ποσό που ισοδυναμεί με κεφάλαια €450 εκ. ή κατά 100 μονάδες βάσης, ενώ θα βελτιώσει αμέσως τη ρευστότητά της Eurobank κατά €1,5 δισ.
Επιπλέον η Eurobank EFG εξασκεί σήμερα το δικαίωμα πώλησης που διατηρεί στο μερίδιο 13% στη νέα, ενιαία Τράπεζα Raiffeisen Polbank. Η άσκηση του δικαιώματος συνεπάγεται την πρόσθετη καταβολή τουλάχιστον €1,3 δισ. σε μετρητά από την RBI στην Eurobank EFG μέσα στους προσεχείς μήνες για το εναπομένον μερίδιό της και για το υπόλοιπο της ρευστότητας που έχει παράσχει στην ενιαία τράπεζα.