Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ένα Νέο Πρόγραμμα το Ανοικτό Επαγγελματικό

Ένα νέο Πρόγραμμα, το ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, το οποίο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και προσωπικές επιχειρήσεις που κυρίως δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, σχεδίασε η EFG Eurobank Ergasias.

Ένα νέο Πρόγραμμα, το ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, το οποίο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και προσωπικές επιχειρήσεις που κυρίως δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, σχεδίασε η EFG Eurobank Ergasias.
Το ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ έχει σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει "εργαλείο" στα χέρια του κάθε ελεύθερου επαγγελματία και επιχειρηματία για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησής του, την αγορά, επισκευή, κατασκευή Επαγγελματικής Στέγης και την αγορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού.Κύριο και πρωτοποριακό στοιχείο του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ είναι η ανοικτή και εύκολη διαχείρισή του. Το Πρόγραμμα επιτρέπει την καταβολή μόνο των τόκων, την επιστροφή του κεφαλαίου όποτε η επιχείρηση μπορεί και την ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση των κεφαλαίων που έχουν ήδη εξοφληθεί.Το ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που χρηματοδοτεί, ως εξής:
Α. Λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης (κεφάλαιο κίνησης)

 • Χρηματοδότηση έως 100% του ετήσιου τζίρου.
 • Καταβολή τόκων δύο φορές τον χρόνο.
 • Επιστροφή κεφαλαίου σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.
 • Αόριστη διάρκεια προγράμματος.Β. Αγορά, Επισκευή, Κατασκευή Επαγγελματικής Στέγης και Αγορά Επαγγελματικού Εξοπλισμού

 • Χρηματοδότηση μέχρι το 100% του κόστους επένδυσης.
 • Καταβολή μηνιαίων τόκων.
 • Ελεύθερη αποπληρωμή κεφαλαίου.
 • Ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση του εξοφληθέντος κεφαλαίου.
 • Διάρκεια προγράμματος μέχρι 15 χρόνια.
 • Δυνατότητα προεξόφλησης χωρίς καμία επιβάρυνση.
  Το ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ προσφέρεται με απλές και γρήγορες διαδικασίες και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους οι οποίοι εξαρτώνται από το σκοπό της χρηματοδότησης, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις. Τα βασικά επιτόκια είναι:
 • Λειτουργία και Ανάπτυξη 8,25%
 • Επαγγελματική Στέγη 6,8%
 • Επαγγελματικός Εξοπλισμός 8,0%Το ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ προσφέρεται από όλα τα καταστήματα EUROBANK με δυνατότητα άμεσης προέγκρισης. Επίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τηλεφωνήσει στο 1171 για να τον επισκεφθεί στον χώρο του ειδικός σύμβουλος.
 •