Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τρία νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures

Τρία νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures, με 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει στους επενδυτές, από τις 15 έως 26 Οκτωβρίου, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Τρία νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures, με 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει στους επενδυτές, από τις 15 έως 26 Οκτωβρίου, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ και ένα προϊόν σε Ευρώ ή σε Δολάριο ΗΠΑ, τα οποία παρέχουν δυνατότητες υψηλών αποδόσεων. Ειδικότερα, τα νέα προϊόντα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Euro-Dollar Range Accrual: Eπένδυση 6 μηνών σε Ευρώ με απόδοση συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD (Ευρώ/Δολαρίου). O επενδυτής δικαιούται στη λήξη μία απόδοση η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των εργάσιμων ημερών κατά τις οποίες η ισοτιμία EUR/USD βρίσκεται μέσα στο εύρος διακύμανσης που έχει προκαθοριστεί. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ.
  • EuroYen Shark Fin: Επένδυση 12 μηνών σε Ευρώ συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/JPY (Ευρώ/Γιεν Ιαπωνίας). O Επενδυτής δικαιούται στη λήξη μία απόδοση η οποία εξαρτάται από την τυχόν εξασθένιση του Γιεν έναντι του Ευρώ. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ.
  • Nasdaq EUR Accumulator / Nasdaq USD Accumulator: Επένδυση 5 ετών σε Ευρώ ή Δολάρια με δυνατότητα συμμετοχής στην άνοδο των Μετοχών Νέας Οικονομίας μέσω του Δείκτη Nasdaq-100 Index®. Η απόδοση της επένδυσης είναι συνδεδεμένη με τo άθροισμα των τριμηνιαίων αποδόσεων του Δείκτη (θετικών ή αρνητικών), με έναν περιορισμό στις θετικές αποδόσεις στο 8% ανά τρίμηνο. Μία ελάχιστη απόδοση 15% είναι εγγυημένη στη λήξη του προϊόντος. Θεωρητικά, η μέγιστη δυνατή απόδοση είναι 160%. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ ή 10.000 Δολάρια ΗΠΑ.
    Τα νέα αυτά προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας στα 330 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •