Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διευκρινίσεις σχετικά με την επίπτωση του PSI+

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι διευρύνεται η περίμετρος του PSI+ έτσι ώστε να περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τραπεζικός δανεισμός, ύψους κατ’ εκτίμηση περίπου € 11 δισ., προς προβληματικές ΔΕΚΟ (πχ ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, κλπ) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων η EurobankEFG διευκρινίζει:

Η έκθεση της EurobankEFG στη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων / ομολόγων ανέρχεται σε € 335 εκατ.   Επομένως, η Τράπεζα θα έχει σχετικά περιορισμένη επίπτωση στα κεφάλαιά της από την ένταξή αυτών των δανείων / ομολόγων στην περίμετρο του PSI+._