Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

κ. Μπουλούτας

Η EFG Eurobank Ergasias βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη στην Τράπεζα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2000, του κ. Θύμιου Μπουλούτα, μέχρι πρόσφατα Διευθύνοντος Συμβούλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Ιονικής Τράπεζας.

Η EFG Eurobank Ergasias βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη στην Τράπεζα, από την 1η Σεπτεμβρίου 2000, του κ. Θύμιου Μπουλούτα, μέχρι πρόσφατα Διευθύνοντος Συμβούλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Ιονικής Τράπεζας. Ο κ. Μπουλούτας τοποθετείται ως Σύμβουλος Διοίκησης, υπεύθυνος για τη διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής των χαρτοφυλακίων μεγάλων ιδιωτών πελατών του private banking, των τεχνικών αναλύσεων αγορών και χαρτοφυλακίων και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Θα αναφέρεται στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικ. Καραμούζη. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπουλούτας θα εποπτεύει τις μονάδες διαχείρισης διαθεσίμων ιδιωτών πελατών με διακριτική ευχέρεια, τη νέα μονάδα αναλύσεων και επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες πελάτες, τη μονάδα μακροοικονομικής ανάλυσης και αγορών, τη μονάδα ανάπτυξης νέων προϊόντων και τη μονάδα διαμόρφωσης σύνθετων χαρτοφυλακίων. Θα είναι μέλος στην Επενδυτική Επιτροπή της Τράπεζας, μέλος στο Δ.Σ. της EFG Finance και υπεύθυνος των σχέσεων με τις μονάδες διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου στο εξωτερικό. Ο κ. Μπουλούτας είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Massachusetts Institute of Technology των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Princeton των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου M.Sc από το Πανεπιστήμιο Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών και πτυχίου BA από το Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια ήταν επικεφαλής των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Ιονικής Τράπεζας, που γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη. Έχει λάβει σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις και υποτροφίες στο παρελθόν, με δημοσιεύσεις σε επαγγελματικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.