Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην πρώτη θέση η Eurobank EFG Equities

Την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών Χρηματιστηριακών εταιριών, με μερίδιο αγοράς 14% κατέκτησε και το 2011 η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και την κεφαλαιαγορά.

Η Eurobank EFG Equities διαθέτει το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό δίκτυο στην Ελλάδα, με 30.000 ενεργούς ιδιώτες πελάτες και 170.000 χρηματιστηριακούς κωδικούς, και παραμένει η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία στον τομέα εξυπηρέτησης ιδιωτών και εταιρικών πελατών σε πράξεις ελληνικών μετοχών καθώς και μια εκ των μεγαλυτέρων σε συναλλαγές ξένων μετοχών και ελληνικών και ξένων παραγώγων προϊόντων.

Παρά την ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία, στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, η Eurobank EFG Equities ολοκλήρωσε το 2011 τη μεγαλύτερη σε αξία ιδιωτική συναλλαγή με την πώληση της εταιρίας γενοσήμων Specifar στον πολυεθνικό όμιλο Watson Pharmaceuticals. Επιπλέον, στον τομέα των αναδιαρθρώσεων ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του ομίλου της Hyatt Regency. Υπήρξε σύμβουλος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ ολοκλήρωσε και πλήθος άλλων συναλλαγών. Επίσης μέσα στο 2011 ξεκίνησε η διαδικασία αποεπένδυσης της Αγροτικής Τράπεζας από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης διαδικασία στην οποία η Eurobank Equities ενεργεί ως σύμβουλος του πωλητή μετόχου, ενώ προσελήφθη και ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την ιδιωτικοποίηση των Κρατικών Λαχείων, της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, των Περιφερειακών Αεροδρομίων, καθώς και μέρος της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Equity Partners, η Εταιρία λειτούργησε ως σύμβουλος των εταιριών MLS Πληροφορική και NGP Plastic στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.

Το Τμήμα Διεθνών Αγορών καλύπτει το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον των πελατών της Εταιρίας για μετοχές που διαπραγματεύονται στα σημαντικότερα διεθνή χρηματιστήρια, υποστηριζόμενο από εξειδικευμένη ομάδα χρηματιστηριακών αναλυτών, προσφέροντας ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες συναλλαγών, ανάλυσης και φύλαξης μετοχικών αξιών.

Με την τεχνολογία να είναι πάντα παράγων μείζονος σημασίας για τη Eurobank EFG Equities το eurobanktrader.gr – η πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών της Εταιρίας – διατηρεί πάντα κομβικό ρόλο στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Το eurobanktrader.gr χρησιμοποιείται καθημερινά ήδη από 2.000 και πλέον πελάτες της Εταιρίας και επιτρέπει στους χρήστες του να έχουν άμεση πρόσβαση στα χαρτοφυλάκιά τους και να εκτελούν τις συναλλαγές τους επί μετοχών σε πραγματικό χρόνο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Διαθέτοντας την υποδομή για την παροχή άρτιων, καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών, αποτελεί βασική επιλογή των κυριότερων διεθνών πελατών για τις χρηματιστηριακές τους συναλλαγές στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Επίσης, η διεύθυνση ανάλυσης της Εταιρίας, παρέχει εμπεριστατωμένες και λεπτομερείς χρηματιστηριακές μελέτες και εκτιμήσεις, καλύπτοντας 30 εταιρίες που αντιστοιχούν περίπου στο 76% της κεφαλαιοποίησης της ελληνικής αγοράς.

Η Eurobank EFG Equities, έχοντας θέσει ως βασική προτεραιότητά της διαχρονικά την παροχή, από το έμπειρο και εξειδικευμένο στελεχιακό της δυναμικό, υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της, εφάμιλλων με εκείνες των καλύτερων διεθνών χρηματιστηριακών εταιριών, διατηρεί τη δυναμική της ακόμη και στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική και χρηματιστηριακή συγκυρία, γεγονός που αποτυπώνεται στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών της με τη συνεχή διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και του μεριδίου της στην αγορά.