Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ευρωπαϊκή διάκριση της Διεύθυνσης Σχέσεων Πελατών του Ομίλου

Η Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών του Ομίλου Eurobank  EFG  διακρίνεται για άλλη μία φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για την αποτελεσματικότητα, την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υιοθέτηση των πιo σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, απέσπασε η Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών του Ομίλου της Eurobank EFG από τον διεθνούς κύρους Οργανισμό European Foundation for Quality Management «EFQM» κατατάσσοντάς την ανάμεσα στους πιο αποτελεσματικούς Οργανισμούς της Ευρώπης.

Το European Foundation for Quality Management «EFQM» είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες και αριθμεί ως μέλη 500 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων η Siemens, η Bosch, η Nokia, η Telecom Italia, η Volkswagen κ.α., με κοινό σκοπό την επίτευξη της Αριστείας.

Το 2010 η Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών του Ομίλου Eurobank EFG, συνεχίζοντας το έργο της συμμετείχε εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναγνώρισης Ποιότητας και Αριστείας υιοθετώντας με επιτυχία τις αρχές του μοντέλου στο επόμενο επίπεδο "Recognized for Excellence". Καθ΄όλη την διάρκεια της συμμετοχής αυτής σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ενέργειες και έργα για την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της, τα οποία αξιολογήθηκαν πολύ θετικά από τους ελεγκτές του Οργανισμού EFQM.

Με την Ευρωπαϊκή διάκριση "Recognized for Excellence" επιβεβαιώνεται και διασφαλίζεται η διαρκής δέσμευση της Τράπεζας για παροχή εξυπηρέτησης άριστης ποιότητας στους πελάτες της, με ευαισθησία, σεβασμό και κοινωνική ευθύνη σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών του Ομίλου Eurobank EFG, από την έναρξη της λειτουργίας της το 2002, υιοθέτησε μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και δέσμευσης φροντίδας για τους πελάτες της, γεγονός που αναγνωρίστηκε με την κατάκτηση της διάκρισης «Committed to Excellence» του EFQM, για πρώτη φορά το 2004 καθώς και με τη νέα διάκριση του 2011, η οποία απονεμήθηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων/ΕΕΔΕ.