Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκλήρωση Νομικής Συγχώνευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2000, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Εργασίας, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας Εργασίας με την Τράπεζα EFG Eurobank.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2000, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Εργασίας, η οποία ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας Εργασίας με την Τράπεζα EFG Eurobank. Το ποσοστό υπερψήφισης της απόφασης της Συγχώνευσης των δύο Τραπεζών υπερβαίνει το 68% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και του 92% των ψηφισάντων. Όπως είναι γνωστό, το Σχέδιο Συγχώνευσης των δύο Τραπεζών έχει ήδη εγκρίνει και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της EFG Eurobank που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2000. Μετά τις αποφάσεις των δύο Γενικών Συνελεύσεων, την υπογραφή του Συμβολαίου Συγχωνεύσεως και την έγκρισή του από το Υπουργείο Εμπορίου, ολοκληρώνονται και τυπικά όλες οι διαδικασίες για τη νομική συγχώνευση των δύο Τραπεζών. Η συγχώνευση αυτή οδηγεί στη δημιουργία του τρίτου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα με σύνολο ενεργητικού πάνω από 5 τρισ. δρχ. προσωπικό άνω των 7.500 ατόμων και δίκτυο 330 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ταχύρυθμη και δυναμική πορεία ανάπτυξης προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών του.