Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεργασία Business Exchanges Α.Ε. και Ομίλου Εταιριών Γερολυμάτου

Business Exchanges - Όμιλος Εταιριών Γερολυμάτου Νέα Συνεργασία στη Φαρμακευτική Αγορά Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Business Exchanges - Όμιλος Εταιριών Γερολυμάτου Νέα Συνεργασία στη Φαρμακευτική Αγορά Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
Με τη στρατηγική συμμετοχή του Ομίλου Εταιριών Π.Ν. Γερολυμάτος Α.Ε.Β.Ε. διευρύνεται ακόμα περισσότερο η ηλεκτρονική εξειδικευμένη κάθετη αγορά φαρμακευτικών προϊόντων που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Business Exchanges. Σημειώνεται ότι στην φαρμακευτική ηλεκτρονική αγορά που έχει δημιουργηθεί συμμετέχει ήδη και η εταιρία Famar Α.Β.Ε., του ομίλου Μαρινοπούλου.Η κάθετη ηλεκτρονική αγορά φαρμακευτικών προϊόντων της Business Exchanges βασίζεται στη συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών του φαρμακευτικού κλάδου σε μια αγορά «χτισμένη» στο Διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους μέσω αυτής. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Φρουζή, Εμπορικό Διευθυντή της εταιρίας, αυτή η εμπορική κοινότητα παρέχει ένα συνδυασμό τεχνολογιών και υπηρεσιών που επιτρέπουν σε αγοραστές και προμηθευτές να συναλλάσσονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον δημιουργώντας και ενδυναμώνοντας τις σχέσεις τους με συνεργάτες τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Business Exchanges έχοντας ήδη εξασφαλίσει ισχυρές συνεργασίες, έχει ως άμεσο στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της αγοράς με συμμετοχές νέων σημαντικών εταιριών.Από την πλευρά του Ομίλου Γερολυμάτου, ο κ. Αναστάσιος Πανταζής, Διευθυντής του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών και Logistics, επισημαίνει ότι η ένταξη σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων, αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη βελτίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου. Στους στόχους της εταιρίας, όπως συμπληρώνει ο κ. Κωνσταντίνος Μονέος, Διευθυντής Πληροφορικής του Ομίλου, συμπεριλαμβάνεται η σημαντική μείωση του κόστους, και κατ’ επέκταση η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των εταιριών του Ομίλου και βέβαια η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του.Η Business Exchanges Α.Ε. είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συμμαχίας πρωτοπόρων στο χώρο τους και καταξιωμένων στην Ελληνική αγορά εταιριών, της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, της Panafon/Vodafone, της Hellas On Line, της ΣΕΤΕ Προμηθευτικής και Εμπορικής, με όραμα την αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών που δημιουργούνται στη Νέα Οικονομία από τη χρήση των ηλεκτρονικών Β2Β αγορών. Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι να παρέχει στις επιχειρήσεις μία πρωτοποριακή Β2Β υποδομή και ένα σύνολο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καταξιώνοντάς την ως μία εκ των βασικών προμηθευτών παροχής υπηρεσιών Β2Β τόσο στην Ελληνική όσο και στην Βαλκανική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνσηwww.be24.gr
Ο Όμιλος Γερολυμάτου διαδραματίζει σήμερα σημαντικότατο ρόλο στα δρώμενα της υγείας και ομορφιάς, με φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, ΟΤC, διαγνωστικά, κτηνιατρικά αλλά και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με εξαγωγές σε όλο σχεδόν τον κόσμο, θυγατρικές εταιρίες και στρατηγικές συμμαχίες σε απαιτητικές αγορές όπως Αμερική, Γαλλία, Βαλκάνια και Τουρκία, σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά αλλά και έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης, κατέχει δεσπόζουσα θέση στη διανομή και την παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, εξυπηρετώντας πάνω από 20 εταιρίες. Ο Όμιλος απασχολεί 650 άτομα και το 2000 έκλεισε τη χρήση με κύκλο εργασιών άνω των 22 δισ. Δρχ.