Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έγκριση Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ALPHA BANK με την EUROBANK EFG

Το παρόν δε δύναται να δημοσιοποιηθεί, διανεμηθεί ή απευθυνθεί σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου τούτο απαγορεύεται ή περιορίζεται από την οικεία νομοθεσία.

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «ALPHA BANK») και της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «EUROBANK EFG») ανακοινώνουν ότι στις, από 20.9.2011, συνεδριάσεις τους, ενέκριναν το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ALPHA BANK με απορρόφηση της EUROBANK EFG. H νέα Τράπεζα που θα προέλθει από τη συγχώνευση θα έχει περίπου 2.300 καταστήματα και Ευρώ 150 δισ. σύνολο ενεργητικού, και θα είναι η 23η σε μέγεθος τράπεζα στην ευρωζώνη. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς της 31.12.2010. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 7 παλαιές κοινές μετοχές της EUROBANK EFG προς 5 νέες κοινές μετοχές της ALPHA BANK, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,50. Οι κάτοχοι κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA BANK θα διατηρήσουν τον αυτό, όπως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό κοινών μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,50.

Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση εγκρίσεως του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων τραπεζών, οι οποίες θα συγκληθούν άμεσα, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών. Εκτιμάται ότι η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Παρατίθεται το σχετικό ενημερωτικό υλικό, καθώς και οι συναφείς εταιρικές ανακοινώσεις.