Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ρουμανία

Σύμβαση για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ρουμανικής Τράπεζας Banc Post υπέγραψαν με τη Ρουμανική Κυβέρνηση (Οργανισμός Αποκρατικοποιήσεων) η Τράπεζα EFG Eurobank, η Πορτογαλική Τράπεζα Banco Portugues de Investimento (BPI) και η General Electric Capital Corporation. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη σήμερα Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2000 στο Βουκουρέστι και αναμένεται η έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών προς τις οποίες έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις.

Σύμβαση για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ρουμανικής Τράπεζας Banc Post υπέγραψαν με τη Ρουμανική Κυβέρνηση (Οργανισμός Αποκρατικοποιήσεων) η Τράπεζα EFG Eurobank, η Πορτογαλική Τράπεζα Banco Portugues de Investimento (BPI) και η General Electric Capital Corporation. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη σήμερα Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2000 στο Βουκουρέστι και αναμένεται η έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών προς τις οποίες έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις.
Η Banc Post Ρουμανίας είναι από τις σημαντικότερες τράπεζες της χώρας, με σύνολο 128 καταστημάτων και προσωπικό 4.000 ατόμων. Επίσης διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ATM´s στη Ρουμανική αγορά.Παράλληλα, η Banc Post συνεργάζεται με το ρουμανικό Ταχυδρομείο, εξασφαλίζοντας στην πελατεία της 2.650 επί πλέον θυρίδες εξυπηρέτησης για τις τραπεζικές τους εργασίες.Το σύνολο του ενεργητικού της Banc Post ανερχόταν την 31.12.99 σε 7.219 δισ. Λέϊ (334 εκ. Δολάρια) και τα προ φόρων κέρδη της σε 183 δισ. Λέϊ (8,5 εκ. Δολάρια). Η νέα αυτή επένδυση της EFG Eurobank εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη διεύρυνση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.Η EFG Eurobank εισέρχεται στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας από κοινού με εταίρους διεθνούς κύρους. Ο όμιλος BPI με τον οποίο η EFG Eurobank διατηρεί σοβαρές σχέσεις συνεργασίας είναι ο τέταρτος σε μέγεθος ιδιωτικός τραπεζικός οργανισμός της Πορτογαλίας και δραστηριοποιείται στους τομείς των Επενδυτικών και των Εμπορικών Τραπεζικών εργασιών. Η General Electric Capital Corp. ανήκει στον όμιλο εταιρειών της General Electric η οποία, ως γνωστόν, είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος εταιρεία των Η.Π.Α.
Σε συνεργασία με τους εταίρους της η EFG Eurobank σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη των μεγεθών και των εργασιών της Banc Post, την προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς την πελατεία της και τη σταδιακή αναβάθμιση των συστημάτων υποδομής και υποστηρίξεώς της, με στόχο την ανάδειξη της Ρουμανικής Τράπεζας σε Τράπεζα με διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.