Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Eurobank EFG εξετάζει τις στρατηγικές επιλογές στην Τουρκία

H Eurobank EFG ανακοινώνει ότι εξετάζει τις στρατηγικές επιλογές της στην Τουρκία και βρίσκεται σε αρχικές συζητήσεις για τη διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου της τοπικής θυγατρικής της, Eurobank Tekfen.

Στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, η ενδεχόμενη διάθεση του πλειοψηφικού μεριδίου της τουρκικής Τράπεζας θα επιτρέψει την ανακατανομή πόρων για την ανάπτυξη και ενίσχυση των υφιστάμενων διεθνών δραστηριοτήτων της Eurobank EFG σε χώρες όπου κατέχει σημαντική παρουσία και παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή της θέση.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η Eurobank Tekfen, μια επικερδής και ταχέως αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Τουρκία, θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσιάζει η μεγάλη και ελκυστική τουρκική τραπεζική αγορά.

Η Eurobank EFG θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τυχόν νέες εξελίξεις, όταν κριθεί απαραίτητο.-

O όμιλος Eurobank EFG, είναι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός με σύνολο ενεργητικού €83,2 δισ. (1ο τρίμηνο του 2011), που απασχολεί πάνω από 22.500 άτομα και προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, τόσο μέσα από ένα δίκτυο 1.600 καταστημάτων και σημείων πώλησης, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης.

Ο όμιλος Eurobank EFG έχει εδραιωμένη παρουσία σε Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Σερβία, Ουκρανία, Ην. Βασίλειο, Λουξεμβούργο, και Κύπρο. Είναι μέλος του ομίλου EFG Group, ενός διεθνούς τραπεζικού ομίλου με παρουσία σε 40 χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για τον όμιλο Eurobank EFG βρίσκονται στην διεύθυνση www.eurobank.gr

Η Eurobank Tekfen ιδρύθηκε το 1989. Το 2007, η Eurobank EFG εξαγόρασε το 70% της Τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα μια επιτυχημένη στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο Tekfen (διαθέτει περίπου το 30% της Τράπεζας). Κατά το διάστημα, από την εξαγορά της έως σήμερα, η Eurobank Tekfen έχει σχεδόν διπλασιάσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο το οποίο ανέρχεται σε €1,4 δισ., αξιοποιώντας το δίκτυο το οποίο αριθμεί 57 υποκαταστημάτα και επιχειρηματικά κέντρα. Σήμερα, η Eurobank Tekfen αποτελεί μια αυτόνομη τράπεζα στην Τουρκία με έμφαση στην τραπεζική επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για την Eurobank Tekfen βρίσκονται στην διεύθυνση www.eurobanktekfen.com