Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις

Με κέρδη μετά φόρων 2,05 δισ. δρχ. έκλεισε το 9μηνο του 2001 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,03 δισ. δρχ. το Α΄ εξάμηνο του ίδιου έτους. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου στις 30.09.2001 ανήλθε σε 15,19 δισ. δρχ. έναντι 10,20 δισ. δρχ. στις 30.06.2001. Η Εταιρία διαθέτει αποθεματικά του Ν. 1969 ύψους 15,59 δισ. δρχ..

Με κέρδη μετά φόρων 2,05 δισ. δρχ. έκλεισε το 9μηνο του 2001 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,03 δισ. δρχ. το Α΄ εξάμηνο του ίδιου έτους. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου στις 30.09.2001 ανήλθε σε 15,19 δισ. δρχ. έναντι 10,20 δισ. δρχ. στις 30.06.2001. Η Εταιρία διαθέτει αποθεματικά του Ν. 1969 ύψους 15,59 δισ. δρχ.. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρίας κατά την 30.09.2001 ανήλθε σε 38,7 δισ. δρχ. έναντι 42,7 δισ. δρχ. στις 30.06.2001. Η εσωτερική αξία της μετοχής διαμορφώθηκε σε 1.199 δρχ. (3,52 Ευρώ) έναντι χρηματιστηριακής της αξίας 940 δρχ. (2,76 Ευρώ), δηλαδή στις 30.09.2001 η μετοχή διαπραγματευόταν με discount 21,7%. Από την αρχή του έτους, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρίας προσαρμοσμένη για το μέρισμα, σημείωσε μείωση 23,9% ενώ η μείωση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 34,3%. Με βάση τη μεταβολή αυτή, η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ κατετάγη πρώτη μεταξύ των 17 εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάζεται η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών).
Το καθαρό ενεργητικό της Eταιρίας στις 30.09.2001 ήταν τοποθετημένο κατά 85,1% σε μετοχές, κατά 1,6% σε δραχμικά ομόλογα και κατά το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων (13,3%). Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: ΟΤΕ 8,8%, Chipita 8,8%, Τιτάν (κο) 6,4%, Coca Cola–3E 5,5% και Γερμανός 4,1%.