Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΔΕΚΑ

Στην έκδοση και διάθεση δύο ομολογιακών δανείων ανταλλάξιμων σε μετοχές του ΟΤΕ και της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, προχωρά σήμερα η ΔΕΚΑ.

Στην έκδοση και διάθεση δύο ομολογιακών δανείων ανταλλάξιμων σε μετοχές του ΟΤΕ και της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, προχωρά σήμερα η ΔΕΚΑ. Οι δύο εκδόσεις έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και θα διατεθούν στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές με την διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (Book Building) η οποία θα διαρκέσει από σήμερα Δευτέρα 17 έως και το αργότερο την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2000. Κύριοι Συντονιστές-Αν άδοχοι των εκδόσεων είναι η Deutsche Bank και η EFG Eurobank ενώ συνανάδοχοι για την Ελληνική αγορά θα είναι η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα. Η πρώτη έκδοση ανέρχεται σε 400 εκ. Ευρώ και είναι ανταλλάξιμη με μετοχές του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Αντιστοιχεί δε σε περίπου 13.000.000 κοινές μετοχές του Οργανισμού. Η δεύτερη έκδοση ανέρχεται σε 300 εκ. Ευρώ και αντιστοιχεί σε περίπου 22.000.000 κοινές μετοχές της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια. Επιπλέον του παραπάνω αριθμού μετοχών προβλέπεται πρόσθετη διάθεση μετοχών στην διαδικασία σταθεροποίησης της τιμής των ομολόγων η οποία δύναται να αυξήσει την συνολική έκδοση έως και 15%. Το σύνολο των μετοχών αυτών θα παραμείνει δεσμευμένο υπέρ των Ομολογιούχων μέχρι της εξασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής. Η διάρκεια των ομολογιακών αυτών εκδόσεων είναι 4ετής και το κουπόνι και για τις δύο εκδόσεις ανέρχεται σε 2% ετησίως. Και οι δύο εκδόσεις έχουν κατ΄ αρχήν αξιολογηθεί από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και S & P με βαθμό ίσο με την αξιολόγηση που έχει σήμερα η Ελληνική Δημοκρατία, ήτοι Α2 και Α- αντιστοίχως.