Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή επιτοκίων

Η αύξηση του δείκτη αναφοράς euribor κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και οι συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας που εξακολουθούν να ισχύουν στην ελληνική τραπεζική αγορά, επιβάλλουν την αναπροσαρμογή των κάτωθι επιτοκίων της Τράπεζας ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

  • Τα επιτόκια καταθέσεων των Λογαριασμών Όψεως Επαγγελματιών (Φυσικών Προσώπων) αυξάνονται έως και 0,40 της μονάδος.
  • Τα επιτόκια καταθέσεων των Τρεχούμενων Λογαριασμών (Φυσικών Προσώπων) αυξάνονται έως και 0,25 της μονάδος.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

  • Τα Βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών και το Βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης Επιχειρηματικής Πίστης αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος.
  • Τα κυμαινόμενα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Παρασκευή 1/07/2011.-