Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερίδα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Καλαμάτα

Τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και μάλιστα στην περιφέρεια, αλλά και τις ευέλικτες λύσεις που έχουν στη διάθεσή τους για την αντιμετώπιση των αναγκών της συγκυρίας παρουσίασαν στελέχη της Eurobank EFG σε ειδική εκδήλωση που οργανώθηκε στην Καλαμάτα.

Η παρουσίαση, με θέμα «Eurobank. Δίπλα σας, με λύσεις στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ανάγκες του σήμερα», πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη της Eurobank EFG, κ. Γεώργιο Βαρελτζίδη, Διευθυντή της Επιχειρηματικής Μονάδας Personal Banking και κ. Παναγιώτη Θεοδώρου, Διευθυντή Τομέα Εμπορικής Ανάπτυξης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, ενώ προλόγισε ο Διευθυντής Περιφέρειας Δικτύου Καταστημάτων της Eurobank EFG κ. Σπύρος Καριοφύλλας.

Οι τοποθετήσεις των ομιλητών έδωσαν στο κοινό συνοπτική εικόνα των πλέον πρόσφατων ζητημάτων σε ό,τι αφορά την οικονομική πραγματικότητα στη χώρα μας, κάνοντας μνεία στις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και στο ρόλο της Eurobank σήμερα.

Ο κ. Θεοδώρου αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάστηκαν τα προγράμματα και οι λύσεις που η Eurobank έχει αναπτύξει για να στηρίξει τους επαγγελματίες – επιχειρηματίες πελάτες της, με βάση τη στρατηγική της δέσμευση να βρίσκεται πάντοτε ‘υπεύθυνα δίπλα στους πελάτες της’. Στόχος της Τράπεζας είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, προσφέροντας καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Στη συνέχεια, οι αναφορές του κ. Βαρελτζίδη εστίασαν στις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρηματίες στο να αξιοποιήσουν τους καρπούς της επαγγελματικής δράσης τους, μέσα από μια σειρά επενδυτικών και καταθετικών επιλογών. Για το σκοπό αυτό, έγινε αναλυτική ενημέρωση γύρω από τα νέα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά, ενώ δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι οι διαθέσιμες λύσεις πρέπει πρωτίστως να ανταποκρίνονται στον επενδυτικό χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων.

Η εκδήλωση οργανώθηκε στο ξενοδοχείο Elite City Resort και παρέστησαν οι Διευθυντές και όλα τα Στελέχη των καταστημάτων Καλαμάτας και Μεσσήνης της Eurobank EFG, τα οποία, μετά τις παρουσιάσεις, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις με τους εκπροσώπους της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας._